Hem

Kvinnohälsa i Helsingborg

Kliniken med kompetens inom
rehabilitering och kvinnohälsa

Har du besvär relaterat till din bäckenbotten? Kanske lider du av bäckensmärta under eller efter din graviditet? Eller behöver du hjälp med din rehabilitering i samband med en gynekologisk operation?

Vi på KVINNOREHABKLINIKEN finns här för att hjälpa dig.

Kvinnan i fokus

Kvinnan i fokus

Klinikens vision är att bidra till en förbättrad vård med kvinnan i fokus som i sin tur kan leda till ökad livskvalitet. Kvinnosjukvården har länge varit eftersatt och avstamp behöver göras på flera plan för att synliggöra och lyfta kvinnors hälsa mer i rampljuset. Detta vill vi vara en del av.

Kvinnorehabkliniken i Helsingborg

En trygg och professionell klinik

Vi strävar efter att du som patient ska känna dig trygg och väl bemött när du söker vård på kliniken. Det finns därför ett krav om kontinuerlig fortbildning hos de behandlare som arbetar här. Det finns för närvarande få kliniker som har fokus på kvinnohälsa och generellt få behandlare inom området, vilket gör att trycket på tidsbokningen kan vara hög och därmed kan väntetider uppstå. Tyvärr kan vi inte ta in hur många patienter som helst samtidigt, då vi vill kunna utföra ett professionellt arbete i varje enskilt möte.

Kontakta oss

KVINNOREHABKLINIKEN
Drottninggatan 13
252 21 Helsingborg