Integritetspolicy


Behandling av personuppgifter på KVINNOREHAB KLINIKEN SVERIGE AB                                                                                                  

För KVINNOREHAB KLINIKEN SVERIGE AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom KVINNOREHAB KLINIKEN SVERIGE AB:s verksamhet är KVINNOREHAB KLINIKEN SVERIGE AB personuppgiftsansvarig. (559326-9003).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter och i vissa fall även din kontaktorsak som du beskrivit via vårt formulär.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter, vilket vi gör med största möjliga hänsyn till din integritet.


Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Region Skåne, Polis eller Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och regulatoriska krav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Utöver detta så är vi enligt journallagen skyldiga att spara journalhandlingar i minst tio år efter det att den sista journalanteckningen förts in.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilken data vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Dock kan det finnas legala skyldigheter för KVINNOREHAB KLINIKEN SVERIGE AB som vårdgivare som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data, dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, Region Skåne, men också från konsumenträttslagstiftning. Då kan vi istället blockera den datan som vi är skyldiga att spara från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Precis som många andra hemsidor använder sig denna sidan av cookies. I kort kan man säga att en cookie är en liten textfil som lagrar information på besökarens dator, något som kan användas för att följa vad en besökare gör på en webbplats. Som besökare kan du själv ändra din inställning för cookies på din dator.

Vi på KVINNOREHAB KLINIKEN Sverige AB använder oss av cookies för att göra upplevelsen på vår hemsida så bra som möjlig för våra användare. Genom användningen av cookies syftar vi till att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen. Vidare använder KVINNOREHAB KLINIKEN Sverige AB tredjepartscookies där vi exempelvis samarbetar med Google. Tredjepartcookies ger möjlighet att använda sig av beteendestyrd marknadsföring och på så sätt kunna anpassa erbjudanden och information efter besökarens personliga referenser och tidigare aktivitet. Vårt statistikprogram använder sig av cookies. Du kan stänga av mottagandet av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar närsomhelst.

Nödvändiga cookies – för att vi ska kunna erbjuda våra grundläggande tjänster.
Analyscookies – För att kunna anlaysera våra besökare och anpassa våra tjänster.
Funktionscookies – För att spara inställningar som t.ex. språkval.
Säkerhetscookies – För att göra våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

KVINNOREHAB KLINIKEN Sverige AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559326-9003 och har sitt säte på Drottninggatan 13, Helsingborg, Sverige, 252 21.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Helena Jönsson (helena@kvinnorehab.se) som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.