Analinkontinens

Analinkontinens

Det finns tyvärr stor tabu kring analinkontinens och många personer lider därför i det tysta. Man tror att bara cirka en tredjedel av de som besväras av analinkontinens faktiskt söker hjälp för sina besvär trots att det har en stor påverkan i deras liv.

Olika former av analninkontinens

Analinkontinens innebär att man har någon form av läckage från ändtarmen. Det kan innebära att man har läckage av luft (flatusinkontinens) och/eller av avföring (fekalinkontinens). Det finns även de som kan ha besvär med att underkläderna får mindre fläckar av tarminnehåll, vilket kallas för soiling.

Orsaker

Analinkontinens kan bero på många olika faktorer och ofta ses en kombination av flera saker. Nedsatt muskel- och/eller nervfunktion, som exempelvis kan uppstå i samband med förlossningsskador, kirurgiska ingrepp eller trauma, kan ha en stor inverkan. Även strålning i området som kan påverka nervfunktionen samt neurologiska sjukdomar kan leda till besvär med analläckage. Tarmtömningssvårigheter samt ej optimal avföringskonsistens ses också kunna ha en påverkan för kontinensen. Även kognitiva funktionsnedssättningar samt psykologiska faktorer ses som riskfaktorer.

Fysioterapi vid analininkontinens

Dina besvär genomgås först muntligt tillsammans med din fysioterapeut. En undersökning av din bäckenbottenfunktion är relevant. Bäckenbottenträning initieras ofta för att försöka optimera bäckenbottenfunktionen. Genom att förbättra tarmtömningen kan läckagen hos många minska. Här instruerar vi ofta kring korrigerad sittposition på toaletten, tips på hur du kan optimera avföringskonsistensen, förståelse kring tarmtömningsreflexen och för vissa kan ett mekaniskt stöd med handen eller tummen vid tarmtömning hjälpa. Din fysioterapeut kan även guida dig kring inkontinenshjälpmedel. I vissa fall, exempelvis om patienten inte blivit bedömd av en specialistläkare gällande sin analinkontinens, remitteras patienten till en vidare utredning parallellt med den fysioterapeutiska insatsen.

Fysioterapi helsingborg inom kvinnohälsa

Låt oss hjälpa dig