Urininkontinens

urininkontinens

Urininkontinens

Många kvinnor besväras av urininkontinens, men det är inte alla som faktiskt söker hjälp utan många lider i det tysta. Det är i sig inget farligt besvär, men läckagen har ofta en stor påverkan på livskvalitén hos kvinnan. Besvären ses ofta vara en begränsande faktor i kvinnans vardag. Många kvinnor ses även uppleva en påverkan på sitt samliv då det kan finnas en rädsla för läckage under sex.

Olika former av urininkontinens

Urininkontinens kan vara ansträngningsrelaterad, det vill säga att läckaget sker i samband med ökat buktryck exempelvis vid hosta, nys, hopp, lyft eller löpning. Urinläckage kan även ske i samband med trängningar, det vill säga en upplevd plötslig kissnödighet, och kallas då trängningsinkontinens. Man kan även ha en kombination av dessa former och det kallas då för blandinkontinens. Det finns en mindre vanlig form av urininkontinens som kallas överrinningsinkontinens, vilket kan förekomma då det finns tömningsbesvär av blåsan och den därför blir överfull. Hos personer med neurologiska sjukdomar som exempelvis MS eller Parkinsson kan så kallad neurogen blåsrubbning uppstå vilket kan ge urinläckage. Funktionell inkontinens talar man om då en person inte hinner till toaletten pga fysiska, kognitiva eller strukturella hinder.

Orsaker

Ansträngningsläckage beror på en nedsättning i stödjefunktionen kring urinblåsa och urinrör. Ålder, övervikt, kronisk hosta, graviditet och vaginal förlossning ses kunna öka risken för ansträngningsinkontinens. Trängningar beror på ofrivilliga sammandragningar av urinblåsan som gör att blåsan vill tömma sig. I vissa fall kan detta ske utan läckage men för vissa leder trängningen till en mindre eller större blåstömning. Orsaken till detta kan vara varierande men bland annat urinvägsinfektioner, täta toalettbesök med exempelvis säkerhetskissningar, psykologiska faktorer, anatomisk påverkan pga strålning eller kirurgi samt ålders- och hormonmässiga förändringar kan ses som påverkansfaktorer.

Fysioterapi vid urininkontinens

Dina besvär genomgås först muntligt tillsammans med din fysioterapeut. Ibland vill vi att en så kallad miktionslista ska fyllas i för att vi lättare ska kunna få en överblick över dina besvär. Detta är en lista där du noterar intag av dryck, urintömning samt eventuella läckage och dess orsak. En undersökning av din bäckenbottenfunktion är relevant. Bäckenbottenträning initieras ofta för att optimera bäckenbottenfunktionen. Som fysioterapeuter kan vi guida patienter kring inkontinenshjälpmedel i form av exempelvis kontinensbågar som kan ge ett biomekaniskt stöd. Vid trängningsbesvär så används ofta blåsträning, som är en metod där man succesivt arbetar med att normalisera frekvensen av blåstömningarna och ta tillbaka kontrollen. Det finns även metoder som elektrisk stimulering samt PTNS som kan testas.

Fysioterapi helsingborg inom kvinnohälsa

Låt oss hjälpa dig